Aktualności

Kataforeza - najlepszy sposób zabezpieczenia metali

Kataforeza (gr. katá ‘pod, w dół’ + gr. phóresis ‘przenoszenie’) chem., fiz. zjawisko elektroforezy z przemieszczaniem się cząstek w kierunku katody.
Kataforeza jest procesem malowania opartym na technologii elektrochemicznej. Polega na katodowym lakierowaniu powierzchni metalowych w zanurzeniu w specjalnym roztworze przy jednoczesnym podłączeniu napięcia.

Więcej…


Strefy obciążenia śniegiem

Śnieg jest oddziaływaniem stanowiącym główne obciążenie dla wielu obiektów budowlanych. Zaprojektowany budynek, w tym szczególnie jego konstrukcja dachowa musi być wytrzymała na zalegające na niej warstwy śniegu i inne występujące na niej obciążenia. Dlatego podczas projektowania każdego budynku należy zwrócić uwagę w jakiej strefie śniegowej będzie on położony.

Więcej…


 
 
 
 

 

Nowości

baner nowosc